Oto Lounge

Oto lounge- A characteristic easy chair frame with a minimum of impact at the environment. Seat and backrest in moulded wood secure an long lasting easy chair with possiblility to repolstery several times for the future. A classic iconic lounge chair that will last for long time.

Oto is also available as chair.

Oto lounge- En karakteristisk fåtölj med ett minimum av miljöpåverkan. Sits och ryggstöd i formpressat trä säkerställer en hållbar fåtölj med möjlighet att klä om flera gånger för framtiden. En klassisk ikonisk fåtölj som kommer att hålla sig tidlös.

Oto finns även som stol.

Product information

Seat and back in polstered moulded wood.
Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Base in wood, ash, oak or black stained ash.

Height           680 mm
Depth            630 mm
Width            570 mm
Seat height   380 mm
Seat depth    440 mm
Weight          7 kg
Volume         0,35 cbm
Fabric           1,2 m

Sits och rygg i formpressat trä.
Klädd i valfritt tyg och läder.
Underrede i trä, ask, ek eller svartbetsad ask.

Höjd              680 mm
Djup              630 mm
Bredd            570 mm
Sitt höjd        380 mm
Sitt djup        440 mm
Vikt               7 kg
Volym           0,35 kbm
Tygåtg          1,2 m

Download