Zander

Combining natural ash and heat-treated ash gives new exciting effects. Zander is the first product using this design and can be used either as bedside table or sofa table.

Att kombinera naturlig ask och värmebehandlad ask ger nya spännande effekter. Zander är den första produkten som använder denna design och kan användas antingen som nattduksbord eller soffbord.

Product information

Tabletop and base in massiv ash.

Height   400 mm
Length   450 mm
Depth     350 mm
Weight   kg
Volume  cbm

Bordsskiva och underrede i massiv ask.

Höjd       400 mm
Längd     450 mm
Djup        350 mm
Vikt         kg
Volym     kbm

 

Download