Winwood

Winwood is an interpretation of Scandinavian design, minimalism and balance between past and present. It is a light weight chair but at the same time strong because of the angled part which gives characteristic design and durability .

Winwood är en tolkning av skandinavisk design, minimalism och balans mellan det förflutna och nutid. Det är en lätt stol men samtidigt stark på grund av den vinklade delen som ger karakteristisk design och hållbarhet.

 

Product information

Seat in black or natural cinch.
Base and backrest in wood, ash, oak or black stained ash.
Stackable.

Height           785 mm
Depth            430 mm
Width            470 mm
Seat height   450 mm
Seat depth    400 mm
Seat width     385 mm
Weight           4 kg
Volume          0,24 cbm
Stack              10 pcs

Sits i svart eller natur sadelgjord.
Underrede och rygg i trä, ask, ek eller svartbetsad ask.
Stapelbar.

Höjd               785 mm
Djup               430 mm
Bredd             470 mm
Sitt höjd         450 mm
Sitt djup         400 mm
Sitt bredd       385 mm
Vikt                 4 kg
Volym             0,24 kbm
Staplar            10 st

Download