Tête-á-tête

Salt and pepper mill. Nice detail with different heights on the waist. Made in ash in three different color shades. Black pepper in black, white pepper in nature and salt in white. Or entirely in your own imagination.

Salt och peppar kvarn. Fin detalj med  olika höjder på midjan. Tillverkade i ask i tre olika färgställningar. Svart för svartpeppar, natur för vitpeppar och vit för salt. Eller helt efter egen fantasi.

Product information

Ash wood, natural, white or black stained.
Stainless steel container.
Ceramic mill.

Height      245 mm
Diameter   50 mm
Weight       0,5 kg
Volume      0,01 cbm

Ask, natur, vit eller svartbetsad.
Rostfri stålbehållare.
Keramisk kvarn.

Höjd          245 mm
Diameter    50 mm
Vikt             0,5 kg
Volym         0,01 kbm

Download