Sims

Lars Hofsjö is well knowned for his design of furnitures with characteristic appearance and honest account of details. The result is comfortable furnitures that usable for long term use. Sims is no exection to this and reinforces his design idea.

Lars Hofsjö är välkänd för sin design av möbler med karakteristiskt utseende och ärlig redogörelse för detaljer. Resultatet är bekväma möbler som även är hållbara i längden. Sims är inget undantag från detta och stärker hans design idé.

Product information

Seat and back in polstered moulded wood.
Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Base in metal, black or white.

Height                 820 mm
Depth                  600 mm
Width                  600 mm
Seat height         460 mm
Seat depth          470 mm
Seat width           500 mm
Armrest height    670 mm
Weight                 8 kg
Volume                0,35 cbm
Fabric                  1,3 m

Sits och rygg i formpressat trä.
Klädd i valfritt tyg och läder.
Underrede i metall, svart eller vit.

Höjd                     820 mm
Djup                     600 mm
Bredd                   600 mm
Sitt höjd               460 mm
Sitt djup               470 mm
Sitt bredd             500 mm
Armstöds höjd      670 mm
Vikt                       8 kg
Volym                   0,35 kbm
Tygåtg                  1,3 m

Download