Readers Nest

The small but quite ingenious bookshelf. The book you read puts on the roof so you know where to start next time the reading desire falls on. The books waiting to be read are stacked on the shelf. Hang on the wall or stand on a table.

Den lilla men helt genialiska bokhyllan. Boken du läser lägger du på taket så du vet var du ska börja nästa gång läslusten faller på. Böckerna som väntar på att läsas staplar du på hyllan. Häng på väggen eller ställ på ett bord.

Product information

Lacquered steel in white or black.

Height    320 mm
Width     175 mm
Depth     175 mm

Lackerad metall i vit eller svart.

Höjd       320 mm
Bredd     175 mm
Djup       175 mm

Download