Punto Y Coma

Punto Y Coma the “floating” lamp. The cable is anchored to the ceiling and ends with a weight on the floor, where the cable is adjustable. The lamp gains many positions by tensioning/lowering the cable. Easily connected to a wall socket.

Punto Y Coma den “svävande” armaturen. Vajern förankras i taket och avslutas med en tyngd på golvet, där vajern är justerbar. Armaturen får många positioner genom att spänna/slacka vajern. Kopplas enkelt till ett vägguttag.

Product information

Metal lacquered in white or black.
Flexible height and position with wire suspension.
E27 socket for low energy lightbulb.
Recommended lightsourse, low energy 20W or antique 125 mm 60W.

Lenght   1270 mm
Weight   5 kg
Volume  0,1 cbm

Metall lackerad i vit eller svart.
Flexibel höjd och läge med vajer upphängning.
E27 sockel för ljuskälla med låg energi.
Rekommenderad ljuskälla, låg energi 20W, antik 125 mm 60W.

Längd    1270 mm
Vikt        5 kg
Volym    0,1 kbm

Download