Polo

Polo the neat and elegant sofa system. The round soft shape makes it look inviting. With its total depth of 600 mm, it is easily placed in all impossible and possible rooms. The metal base consists of a gable with legs and then an intermediate part. This creates opportunities to build the sofa in long models.

Polo den nätta och eleganta sittgruppen. Den runda mjuka formen gör att den ser inbjudande ut. Med sitt totala djup på 600 mm är den lättplacerad i alla omöjliga o möjliga rum. Underredet i metall består av gavel med ben och sedan en mellan del. Detta skapar möjligheter att bygga soffan i långa modeller.

Product information

Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Frame in wood with cutted foam.
Base in metal, black, white or chrome.

1201
Height           870 mm
Depth            600 mm
Width            1200 mm
Seat height   450 mm
Weight          28 kg
Volume          1,26 cbm
Fabric            2,7 m

1801
Height           870 mm
Depth            600 mm
Width            1800 mm
Seat height   450 mm
Weight          36 kg
Volume          1,26 cbm
Fabric            3 m

Klädd i valfritt tyg och läder.
Stomme i trä med formjutet skum.
Underrede i stål, svart, vit eller krom.

1201
Höjd             870 mm
Djup             600 mm
Bredd           1200 mm
Sitt höjd       450 mm
Vikt               28 kg
Volym           1,26 kbm
Tygåtg          2,7 m

1801
Höjd             870 mm
Djup             600 mm
Bredd           1800 mm
Sitt höjd       450 mm
Vikt              36 kg
Volym          1,26 kbm
Tygåtg         3 m

 

Download