Pedestal

Pedestal for plants, in three different heights. Both as a single or a base plate with room for 3 or 12 plants. Teracotta  pot is included and is easy to replace if the accident occurs. Let the plants be important in your interior.

Piedestal för växter, i tre olika höjder. Både som singel eller en basplatta med plats för 3 eller 12 stycken växter. Kruka i keramik ingår och är lätt att byta ut om olyckan skulle vara framme. Låt växterna vara viktiga i din miljö.

Product information

Metal lacquered in white.
Pot in teracotta.

Height              400, 600 or 800 mm
Diam 1 base     155 mm
Diam 3 base    240 mm
Diam 12 base   600 mm

Lackerad metall i vitt.
Keramik kruka.

Höjd                 400, 600 eller 800 mm
Diam 1 bas       155 mm
Diam 3 bas      240 mm
Diam 12 bas     600 mm

Download