Ouch

With her playful design Louise Hederström is a name in the design world. The shape of Ouch! gives it both attention and is useful. A cloth hanger that holds much more than just clothes and will be a tough part of the complete interior design.

Med sin lekfulla design är Louise Hederström ett namn i designvärlden. Formen på Ouch ger både uppmärksamhet och användbarhet. En klädhängare som rymmer mycket mer än bara kläder och kommer att vara en tuff del av den kompletta inredningen.

 

Product information

Massive ash, natural or black stained.
Lacquered steel base in black.

Height         1820 mm
Base diam    380 mm
Weight          kg
Volume         cbm

Massiv ask, natur eller svart betsad.
Lackerat stål stativ i svart.

Höjd             1820 mm
Stativ diam   380 mm
Vikt               kg
Volym           kbm

 

Download