Orb Floor

Orb cloth hanger is full made of metal and gives a stablilty and quality in all details. Characteristic with style and the three dimensions of globe is useful for several cloths.

The globes are also available as wall-mounted.

Orb kläd hängare är helt producerad i metall vilket både ger stabilitet och kvalitet i alla detaljer. Karakteristisk stil med tre dimensioner på kloten vilka är smakfullt placerade och användbart för olika kläder.

Orb kloten finns även som vägg-monterade.

Product information

Lacquered steel in white or black.

Globe size:
Diam      100 mm
Diam        60 mm
Diam        30 mm

Height   1700 mm
Weight   kg
Volume  cbm

Lackerat stål i vit eller svart.

Klot storlek:
Diam       100 mm
Diam         60 mm
Diam         30 mm

Höjd       1700 mm
Vikt         kg
Volym     kbm

Download