One Air

Modular sofa system with thousands of possibilities. Starts from a seating section equipped with CSS, a unique Comfort experience and an opportunity to sit from all sides and a secure for long term use. With a range of elements you can arrange exactly the sofa you will and put backrest and walls in the direction you want. If you want to connect to curve models, One Air is compatible to One Air Curve.

One Air has ten centimeter higher legs than One for a lighter expression and easier cleaning.

One is also available as One Lounge, One Café and One Air Curve.

Modult soffsystem med tusentals möjligheter. Börjar från en sits utrustad med CSS, en unik komfortupplevelse och en möjlighet att sitta från alla håll och som också tryggar för lång tids användning och hållbarhet. Valmöjligheter med de många delarna innebär att du alltid kan skräddarsy en lösning. Vill du komplettera eller koppla med svängda delar så är One Air kompatibel med One Air Curve.

One Air har tio centimeter högre ben än One för att skapa ett lättare intryck och städning.

One finns även som One Lounge, One Café och One Air Curve.

 

Product information

Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Frame in wood.
Pirelli-band braided in the seat frame.
Foam and fiberfill.
Black lacquered legs in steel. Wooden legs on request.
Optional 2 x cord plug with cover (Europe only).
Seat height 450 mm.

Seat
600 x 600 mm
800 x 600 mm
1200 x 600 mm
1600 x 600 mm
2400 x 600 mm
650 x 650 mm
Optional removable fabric covers

Seating system Q1 and Q2

Upholstered unit 600×600 mm flower
Incl flower pot
Height   450 mm
Depth    600 mm
Width    600 mm
Fabric   0,7 m
Weight  14 kg
Volume 0,2 cbm

Upholstered unit 600×600 tabletop
Incl table top in oak, ask or black nano
Height   450 mm
Depth    600 mm
Width    600 mm
Fabric   0,7 m
Weight  17 kg
Volume 0,24 cbm

Upholstered unit Q1 flower
Incl flower pot
Height   450 mm
Depth    600 mm
Radius   600 mm
Fabric    1 m
Weight   14 kg
Volume   0,2 cbm

Upholstered unit Q1 tapbletop
Incl table top in oak, ash or black nano
Height   450 mm
Depth    600 mm
Radius   600 mm
Fabric    1 m
Weight
Volume   0,2 cbm

Upholstered unit Q1 polstered
Full polstered
Height   450 mm
Depth    600 mm
Radius   600 mm
Fabric    1,3 m
Weight   14 kg
Volume   0,2 cbm

Upholstered Unit Q2 polstered
Full polstered
Height   450 mm
Depth  1200 mm
Radius   600 mm
Fabric    2 m
Weight   14 kg
Volume   0,2 cbm

Café backrest
Height 600/820 mm incl leg
600 x 50/130 mm
800 x 50/130 mm
1200 x 50/130 mm
1600 x 50/130 mm
2400 x 50/130 mm
Corner 650 x 650 mm
Optional gap 20 mm between seat and backrest

Total depth seat + café backrest, 650 mm

One Wall
Height 1130 (1350 mounted at sofa)
690 x 40 mm, side wall
600 x 40 mm
650 x 40 mm, for corner
800 x 40 mm
1200 x 40 mm
1600 x 40 mm
Leg for One Wall when placed outside of sofa

Total depth seat + café backrest + wall, 690 mm

One Air Table
Black nanolaminate on black MDF
Base in black
Diam 300 mm

Klädd i valfritt tyg och läder.
Stomme i trä.
Pirelli-band flätade i sits stommen.
Skum och fiberfyllning.
Svart lackerade ben i stål. Träben på förfrågan.
Tillval 2 x kontakt med lock (endast Europa).
Sitthöjd 450 mm.

Sits
600 x 600 mm
800 x 600 mm
1200 x 600 mm
1600 x 600 mm
2400 x 600 mm
650 x 650 mm
Tillval avtagbar klädsel

Sits system Q1 och Q2
Klädd enhet 600 x 600 mm blomster
Inklusive blomster låda
Höjd    450 mm
Djup    600 mm
Bredd  600 mm
Tygåtg 0,7 m
Vikt     14 kg
Volym 0,2 kbm

Klädd enhet 600×600 med bordsskiva
Inkl bordsskiva i ek, ask eller svart nano
Höjd     450 mm
Djup     600 mm
Bredd   600 mm
Tygåtg  0,7 m
Vikt      17 kg
Volym  0,24 kbm

Klädd enhet Q1 blomster
Inklusive blomster låda
Höjd     450 mm
Djup     600 mm
Radie   600 mm
Tygåtg  1 m
Vikt      14 kg
Volym  0,2 kbm

Klädd enhet Q1 med bordsskiva
Inkl bordsskiva i ek, ask eller svart nano
Höjd     450 mm
Djup     600 mm
Radie   600 mm
Tygåtg 1 m
Vikt
Volym  0,2 kbm

Klädd enhet Q1
Hel klädd
Höjd     450 mm
Djup     600 mm
Radie   600 mm
Tygåtg 1,3 m
Vikt      14 kg
Volym  0,2 kbm

Klädd enhet Q2
Hel klädd
Höjd     450 mm
Djup    1200 mm
Radie    600 mm
Tygåtg   2 m
Weight  14 kg
Volume  0,2 kbm

Café rygg
Höjd 600/820 mm inklusive ben
600 x 50/130 mm
800 x 50/130 mm
1200 x 50/130 mm
1600 x 50/130 mm
2400 x 50/130 mm
Hörn rygg 650 x 650 mm
Tillval springa 20 mm mellan sits och rygg

Total djup sits + café rygg, 650 mm

One Vägg
Höjd 1130 (1350 monterad på soffan
690 x 40 mm, sid vägg
600 x 40 mm
650 x 40 mm, för hörna
800 x 40 mm
1200 x 40 mm
1600 x 40 mm
Ben för One Wall när den är placerad utanför soffan

Total djup sits + café rygg + wall, 690 mm

One Air Bord
Svart nanolaminat på svart genomfärgad MDF
Underrede i svart
Diam 300 mm

Download