One Air Curve

Modular sofa system with thousands of possibilities. Starts from a seating section equipped with CSS, a unique Comfort experience and an opportunity to sit from all sides and a secure for long term use. With a range of elements you can arrange exactly the sofa you will and put backrest and walls in the direction you want. If you want to connect to straight models, One Air Curve is compatible to One Air.

One Air Curve has ten centimeter higher legs than One for a lighter expression and easier cleaning.

One is also available as One Lounge, One Café and One Air.

Modult soffsystem med tusentals möjligheter. Börjar från en sits utrustad med CSS, en unik komfortupplevelse och en möjlighet att sitta från alla håll och som också tryggar för lång tids användning och hållbarhet. Valmöjligheter med de många delarna innebär att du alltid kan skräddarsy en lösning. Vill du komplettera eller koppla med raka delar så är One Air Curve kompatibel med One Air.

One Air Curve har tio centimeter högre ben än One för att skapa ett lättare intryck och städning.

One finns även som One Lounge, One Café och One Air.

 

Product information

Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Frame in wood.
Pirelli-band braided in the seat frame.
Foam and fiberfill.
Black lacquered legs in steel. Wooden legs on request.
Optional 2 x cord plug with cover (Europe only).
Seat height 450 mm.

Inner Seating
Height    450 mm
Depth     600 mm
Radius    1330/730 mm
Fabric     1,6 m
Weight    kg
Volume   cbm
Optional removable fabric covers

Outer Seating
Height    450 mm
Depth     600 mm
Radius    2070/1470 mm
Fabric     2,2 m
Weight    kg
Volume   cbm
Optional removable fabric covers

Café Backrest Inner for applying to seat
Height    820 mm incl leg
Depth     50/130 mm
Radius   1370 mm
Fabric     1,4 m
Weight    kg
Volume   cbm

Café Backrest Outer for applying to seat
Height     820 mm incl leg
Depth      50/130 mm
Radius    1410 mm
Fabric     1,5 m
Weight    kg
Volume   cbm

One Air Curve Wall
Height    1150 mm (1350 mounted at sofa)
Depth     40 mm
Radius   1410/1370 mm
Fabric    2,5 m
Weight   15 kg
Volume  0,05 cbm

Klädd i valfritt tyg och läder.
Stomme i trä.
Pirelli-band flätade i sits stommen.
Skum och fiberfyllning.
Svart lackerade ben i stål. Träben på förfrågan.
Tillval 2 x kontakt med lock (endast Europa).
Sitthöjd 450 mm.

Inner Sits
Höjd      450 mm
Djup      600 mm
Radie    1330/730 mm
Tygåtg   1,6 m
Vikt        kg
Volym   cbm
Tillval avtagbar klädsel

Ytter Sits
Höjd      450 mm
Djup      600 mm
Radie    2070/1470 mm
Tygåtg    2,2 m
Vikt        kg
Volym    cbm
Tillval avtagbar klädsel

Café Rygg Inner
Höjd      820 mm incl ben
Djup      50/130 mm
Radie    1370 mm
Tygåtg   1,4 m
Vikt        kg
Volym    cbm

Café Rygg Ytter
Höjd      820 mm incl leg
Djup      50/130 mm
Radie    1410 mm
Tygåtg    1,5 m
Vikt        kg
Volym    cbm

One Air Curve Vägg
Höjd      1150 mm (1350 monterad på soffan)
Djup      40 mm
Radie    1410/1370 mm
Tygåtg   2,5 m
Vikt       15 kg
Volym    0,05 cbm

Download