Marfa Mezzanine

Perfectly balanced details giving the maximum harmonic proportions which are characteristics for Claesson Koivisto Rune. Their cooperation with David design has over the years resulted in many classics, now it is time for the next: Marfa Mezzanine. The sofa table, which was originally designed for Inde/Jacobs gallery in Marfa Texas. A limited edition of 50 pcs with plates made of concrete will be produced, where the first one is placed in Marfa. The serial production have plates made of solid wood.

Perfekt balanserade detaljer som ger maximala harmoniska proportioner som är egenskaper för Claesson Koivisto Rune. Deras samarbete med David design har under åren resulterat i många klassiker, nu är det dags för nästa: Marfa Mezzanine. Soffbordet, som ursprungligen designades för Inde / Jacobs galleri i Marfa Texas. En begränsad upplaga på 50 st med plattor av betong kommer att produceras, där den första placerades i Marfa. Serieproduktionen har plattor av massivt trä.

Product information

Table top in oak solid Wood, black stained or concrete.
Limited edition of 50 pcs with Concrete plate.
Base in black metal.

Height     300 mm
Length   1500 mm
Depth      370 mm
Weight    45 kg/90 kg concrete
Volume    0,4 cbm

Bordsskiva i massiv ek natur, svart betsad eller betong.
Begränsad utgåva på 50 st med betongplatta.
Underrede i svart metall.

Höjd          300 mm
Längd      1500 mm
Djup          370 mm
Vikt           45 kg/90 kg betong
Volym       0,4 kbm

 

Download