Loop

Classic shape from Richard Hutten
Richard Hutten often combines the practical with fun design. For everyone who has seen his famous cup for children will identify Hutten’s design in the Loop, wooden cloth hanger. Rounded and careful to the things that hangs on it. Nice details as hidden mounting at the wall.

Klassisk form från Richard Hutten
Richard Hutten kombinerar ofta det praktiska med rolig design. För alla som har sett hans berömda kopp för barn kommer att identifiera Hutten´s design i Loop, trä klädhängare. Avrundad och aktsam med de saker som hänger på den. Trevliga detaljer som dold montering på väggen.

 

Product information

Wallmounted in wood, ash natural, black or white.
Hidden mounting.

Dept          125 mm
Diameter   105 mm

Väggmonterad i trä, ask natur, svart eller vit.
Dold montering.

Djup          125 mm
Diameter   105 mm

Download