Loaded

In order to avoid going back and forth a lot of times when a table is to be slid/slid off, the Trolley is the best tool. The tray goes over the table surface which facilitates a lot. A fun and different serving trolley for the office, the public environment or at home.

För att slippa gå fram och tillbaka en massa gånger när ett bord ska dukas/dukas av är serveringsvagnen Trolley det bästa hjälpmedlet. Brickan går över bordsytan vilket underlättar mycket. En rolig och annorlunda serveringsvagn för kontoret, offentliga miljön eller hemma.

Product information

Tray in white lacquered wood.
Base in lacquered steel, white.

Height    785 mm
Length    760 mm
Width      580 mm
Weight    8 kg
Volume   cbm

Bricka i vitlackerat trä.
Underrede i lackerat stål, vit.

Höjd         785 mm
Längd      760 mm
Bredd       580 mm
Vikt           8 kg
Volym       kbm

Download