Leja

Leja, an innovative wall mirror with shelf.

The Spanish designstudio Nadadora has create the mirror Leja.  A mirror with useful shelf for telephone, keys, letters, photo of yourself or whatever you will use it for. The shelf is produced in solid ash or oak.

Leja, en innovativ vägg spegel med hylla.

Den spanska designstudien Nadadora har skapat spegeln Leja. En spegel med användbar hylla för telefon, nycklar, brev, foto av dig själv eller vad du än kommer att använda den för. Hyllan tillverkas i massiv ask eller ek.

Product information

Mirror glass.
Shelf of wood in oak or ash.
Base in valchromat.

Lenght  600 mm
Height   400 mm
Depth     60 mm
Weight    2 kg
Volume   0,1 cbm

Glas för speglar.
Hylla i trä, ek eller ask.
Grunden i  valchromat.

Längd     600 mm
Höjd        400 mm
Djup          60 mm
Vikt           2 kg
Volym       0,1 cbm

Download