Lean4 Stool

To do a family of furniture us popular and David design saw the needs for som more versions of the comfortable and practical Lean chair. Designer Daniel Enoksson draw for an additional chair and armchair with four legs and the same time it became a stool and a barstool. All with the characteristic features for creating subtle similarities between the Products.

Lean is also available as chair, armchair, chair with sleds, armchair with sleds, and barstool.

Att göra familjer av produkter är populärt och David design såg behovet av några fler versioner av den bekväma och praktiska Lean stolen. Designern Daniel Enoksson ritade ytterligare en stol och karmstol som blev med fyra ben och samtidigt blev det en barpall och en barstol. Allt med de karakteristiska funktionerna för att skapa subtila likheter mellan produkterna.

Lean finns även som stol, karmstol, stol på medar, karmstol på medar och barstol.

Product information

Seat in polstered moulded wood.
Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Base in metall black or white.

Height         650, 750 or 820 mm
Depth          450 mm
Width          400 mm
Seat height  650, 750 or 820 mm
Seat depth   375 mm
Seat width   350 mm
Weight         8 kg
Volume        0,33 cbm
Fabric          0,5 m/2 pcs

Sits i formpressat trä.
Klädd i en mängd tillgängliga tyger och läder.
Underrede i metall svart eller vit.

Höjd             650, 750 or 820 mm
Djup             450 mm
Bredd           400 mm
Sitt höjd       650, 750 eller 820 mm
Sitt djup       375 mm
Sitt bredd     350 mm
Vikt               8 kg
Volym           0,33 kbm
Tygåtg          0,5 m/2 st

Download