Klickbox

Designer Lars Hofsjö and David design has as first producer started the development with Threespine Click Furniture Technology as starting point. Klickbox will be assembled in seconds without any tools, mismatching screws and fitting parts. Environment friendly and just as easily, they can later be dismantled when needed and completed to other sizes. A revolution in storages.

Available in 4 sizes with two different depth.

Designer Lars Hofsjö och David design har som första producent fått möjligheten att skapa den första möbeln med klickfunktion. Klickbox monteras på några sekunder utan verktyg, skruv och delar som inte passar ihop. Miljövänligt och lika lätt kan de senare demonteras vid behov och kompletteras till andra storlekar. En revolution i förvaring.

Finns i 4 storlekar med två olika djup.

Product information

Compact laminate, white, black or grey with black core.
Wall mounted in all direction. Wall bracket included.
Optional with socket.

Small 356×172 mm
Depth   220mm
Depth   320mm

Medium 356×264 mm
Depth   220mm
Depth   320mm

Large 356×356 mm
Depth   220mm
Depth   320mm

X-Large 540×264 mm
Depth   220mm
Depth   320mm

Kompakt laminat, vit, svart eller grå med svart kärna.
Vägg monterad i alla riktningar. Vägg fäste ingår.
Tillval med sockel.

Small 356×172 mm
Djup     220mm
Djup     320mm

Medium 356×264 mm
Djup     220mm
Djup     320mm

Large 356×356 mm
Djup     220mm
Djup     320mm

X-Large 540×264 mm
Djup     220mm
Djup     320mm

 

Download