Jazz

The most flexible way to use your flatscreen television is with the Jazz. This brings your television to be a part of the modern interior. Rolls easy with inlines wheels and the details in white pigmented oak together with mat lacquered finish make this piece exclusive in your home, office or at a hotel room.

White or black lacquered wood together with parts in white pigmented oak.

Shelf for electronic AV equipment. Adjustable for flatscreen up to 78 cm height.

Det mest flexibla sättet att använda din platt-tv är med Jazz. Detta gör att din TV blir en del av den moderna interiören. Rullar enkelt med inlineshjul och detaljerna i vitpigmenterad ek tillsammans med mattlackerad finish gör detta stycke exklusivt i ditt hem, på kontoret eller på ett hotellrum.

Vit eller svartlackerat trä tillsammans med delar i vitpigmenterad ek.

Hylla för elektronisk AV-utrustning. Justerbar för plattskärm upp till 78 cm höjd.

 

Product information

Jazz 4.0.
For Screen 26-50″.
Lacquered MDF and beech, white mat or black mat.
Optional free ncs colour.
Details in white pigmented oak.

Height         980-1350 mm
Width          800 mm
Depth          580 mm
Weight        12 kg
Volume        0,5 cbm
Hight TV      max 780mm
Depth TV     max 74 mm
Weight TV   max 35 kg

Jazz 4.0L.
For Screen 26-50″.
Lacquered MDF and beech, white mat or black mat.
Optional free ncs colour.
Details in white pigmented oak.

Height         980-1350 mm
Width          800 mm
Depth          626 mm
Weight        12 kg
Volume        0,5 cbm
Hight TV      max 780mm
Depth TV     max 120 mm
Weight TV    max 35 kg

Jazz 4.0.
För TV 26-50″.
Lackerad MDF och bok, matt vit eller matt svart.
Tillval valfri ncs färg.
Detaljer i vit pigmenterad ek.

Höjd             980-1350 mm
Bredd           800 mm
Djup             580 mm
Vikt               12 kg
Volym           0,5 kbm
Höjd TV        max 780mm
Djup TV        max 74 mm
Vikt TV         max 35 kg

Jazz 4.0L.
För TV 26-50″.
Lackerad MDF och bok, matt vit eller matt svart.
Tillval valfri ncs färg.
Detaljer i vit pigmenterad ek.

Höjd             980-1350 mm
Bredd           800 mm
Djup             626 mm
Vikt              12 kg
Volym          0,5 kbm
Höjd TV       max 780mm
Djup TV       max 120 mm
Vikt TV        max 35 kg

 

Download