Hockney

Product information

Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Metal frame with moulded wooden laths.
Covered with multidensity polyurethane.
Foam cushion with fiberfill.
Completely removable fabric covers.
Steel base in chrome.

2 Seat Sofa
Height          650 mm
Depth           800 mm
Width          2300 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    550 mm
Weight          80 kg
Volume         1,4 cbm
Fabric           5,9 m

2 Seat Sofa, One Armrest
Height         650 mm
Depth          800 mm
Width         2300 mm
Seat height  400 mm
Seat depth   550 mm
Weight         70 kg
Volume        1,4 cbm
Fabric          5,7 m

2 Seat Sofa, No Armrest
Height         650 mm
Depth          800 mm
Width         2300 mm
Seat height  400 mm
Seat depth   550 mm
Weight         60 kg
Volume        1,4 cbm
Fabric          5,4 m

3 Seat Sofa
IHeight         650 mm
Depth           800 mm
Width          2600 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    550 mm
Weight          90 kg
Volume         1,7 cbm
Fabric           6,3 m

3 Seat Sofa, One Armrest
Height           650 mm
Depth            800 mm
Width          2600 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    550 mm
Weight          80 kg
Volume         1,7 cbm
Fabric           6,1 m

Chill Out sektion, One Armrest
Height           650 mm
Depth          1600 mm
Width          1250 mm
Seat height   400 mm
Seat depth  1350 mm
Weight         70 kg
Volume        1,3 cbm
Fabric          5,5 m

Klädd i en mängd tillgängliga tyger och läder.
Metall ram med formpressade trä lattor.
Skum och fiberfyllning.
Helt avtagbar klädsel.
Stålunderrede i krom.

2 Sits Soffa
Höjd             650 mm
Djup             800 mm
Bredd          2300 mm
Sitt höjd        400 mm
Sitt djup        550 mm
Vikt               80 kg
Volym           1,4 kbm
Tygåtg          5,9 m

2 Sits Soffa, Ett Armstöd
Höjd              650 mm
Djup              800 mm
Bredd           2300 mm
Sitt höjd         400 mm
Sitt djup         550 mm
Vikt                70 kg
Volym            1,4 kbm
Tygåtg           5,76 m

2 Sits Soffa, Utan Armstöd
Höjd               650 mm
Djup               800 mm
Bredd            2300 mm
Sitt höjd          400 mm
Sitt djup          550 mm
Vikt                 60 kg
Volym             1,4 kbm
Tygåtg            5,4 m

3 Sits Soffa
Höjd                650 mm
Djup                800 mm
Bredd            2600 mm
Sitt höjd          400 mm
Sitt djup          550 mm
Vikt                 90 kg
Volym             1,7 kbm
Tygåtg            6,3 m

3 Sits Soffa, Ett Armstöd
Höjd               650 mm
Djup               800 mm
Bredd            2600 mm
Sitt höjd          400 mm
Sitt djup          550 mm
Vikt                 80 kg
Volym              1,7 kbm
Tygåtg             6,1 m

Chill Out sektion, Ett Armstöd
Höjd                650 mm
Djup               1600 mm
Bredd             1250 mm
Sitt höjd            400 mm
Sitt djup          1350 mm
Vikt                 70 kg
Volym             1,3 kbm
Tygåtg            5,5 m

Download