Hammock Stool

Axel Bjurströms chair Hammock was named as “The chair of the year” and nowadays it is a common chair in many hotels and restaurants around the world. The Hammock stool complete the Hammock Collection and give possibility for higher sitting with the same appereance; Innovative design with vegetable tanned leather fastened in a characteristic metal frame. Hammock stool is available in two seat heights, 650 and 750mm, and both gives a comfortable sitting with class.

Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, bar, bench and table.

Axel Bjurströms stol Hammock utnämndes till ”Årets stol” och numera är det en vanlig stol på många hotell och restauranger runt om i världen. Hammock barpall kompletterar Hammock familjen och ger möjlighet till högre sittande med samma utseende; Innovativ design med vegetabiliskt garvat läder fäst i en karakteristisk metallram. Hammock barpall finns i två sitthöjder, 650 och 750 mm och båda ger ett bekvämt sittande med klass.

Hammock finns även som stol, fåtölj, pouf, barstol, bänk och bord.

Product information

Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.

Height          650 or 750 mm
Depth           355 mm
Width           450 mm
Seat height  650 or 750 mm
Weight         7 kg
Volume        0,3 cbm

Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.

Höjd              650 eller 750 mm
Djup              355 mm
Bredd           450 mm
Sitthöjd        650 eller 750 mm
Vikt              7 kg
Volym          0,3 kbm

Download