Goliath

Like in a desert Island, you are the master of your kingdom, you choose what you want to do and the way you want to do it.
This sofa is a sytem that you can configure in the way you want. Focusing a small environment of life and giving many scenario of use for a modern lifestyle. This system can respons to many scenarios of life. Each part of the sofa can be added to another, in order to create many possibility of configuration. From a single person to a whole family.

The possibility to hide, connect your devices and store many things in the side box answer also to the desire of having everything you need an the same time you are relaxed on your sofa. The goal is to have the best of comfort in a practical modern way of living.

Precis som på en öde ö är du befälhavaren i ditt rike, du väljer vad du vill göra och hur du vill göra det.

Den här soffan består av ett system som du kan skapa på det sätt du vill. Fokusera på en liten livsmiljö och ge många scenarier att använda för en modern livsstil. Detta system kan svara på många scenarier i livet. Varje del av soffan kan läggas till en annan för att skapa många möjligheter till variation. Från en enda person till en hel familj.

Möjligheten att gömma, ansluta dina enheter och förvara många saker i sidoboxen svarar också på önskan att ha allt du behöver samtidigt som du är avslappnad i soffan. Målet är att ha det bästa av komfort på ett praktiskt modernt sätt att leva.

Product information

Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Frame in wood.
Foam and fiberfill.
Steel legs in black or chrome.

Corner Section
Height           700 mm
Depth            935 mm
Width            935 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    650 mm
Weight          kg
Volume         cbm
Fabric           m

Straight Section
Height          700 mm
Depth           935 mm
Width          1025 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    650 mm
Weight          kg
Volume         cbm
Fabric           m

Straight Section + Armrest 
Height          700 mm
Depth           935 mm
Width          1300 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    650 mm
Weight          kg
Volume         cbm
Fabric           m

Straight Section + Tech Box in ash
Height          700 mm
Depth           935 mm
Width          1700 mm
Seat height   400 mm
Seat depth    650 mm
Weight          kg
Volume         cbm
Fabric           m

Chill – Out Section
Height          700 mm
Depth         1480 mm
Width           870 mm
Seat height  400 mm
Seat depth  1195 mm
Weight         kg
Volume        cbm
Fabric          m

Cushion
Width           550 mm
Height          450 mm
Fabric          0,70 m

Cushion
Width           550 mm
Height          650 mm
Fabric          0,75 m

Klädd i valfritt tyg och läder.
Stomme i trä.
Skum och fiberfyllning.
Stålben i svart eller krom.

Hörn Sektion
Höjd             700 mm
Djup             935 mm
Bredd           935 mm
Sitt höjd       400 mm
Sitt djup       650 mm
Vikt              kg
Volym          kbm
Tygåtg         m

Rak Sektion
Höjd             700 mm
Djup             935 mm
Bredd         1025 mm
Sitt höjd       400 mm
Sitt djup       650 mm
Vikt              kg
Volym          kbm
Tygåtg         m

Rak Sektion + Armstöd
Höjd            700 mm
Djup            935 mm
Bredd         1300 mm
Sitt höjd      400 mm
Sitt djup      650 mm
Vikt             kg
Volym         kbm
Tygåtg        m

Rak Sektion + Teknik Box i ask
Höjd            700 mm
Djup            935 mm
Bredd         1700 mm
Sitt höjd      400 mm
Sitt djup      650 mm
Vikt             kg
Volym         kbm
Tygåtg        m

Chill – Out Sektion
Höjd           700 mm
Djup          1480 mm
Bredd         870 mm
Sitt höjd      400 mm
Sitt djup     1195 mm
Vikt             kg
Volym         kbm
Tygåtg        m

Kudde
Bredd         550 mm
Höjd           450 mm
Tygåtg        0,70 m

Kudde
Bredd         550 mm
Höjd           650 mm
Tygåtg        0,75 m

Download