Globlow

When Globlow is switched on it inflates slowly to become a gently glowing globe – Turned off it sinks quietly to sleep. All metal details is lacquered in silver or black. E27 socket let you decide what type of light source you prefer, low energy, LED, colorful, all of your choice. Globlow is not only a lamp, it is an experience.

När Globlow tänds upp blåser den långsamt upp sig för att bli ett svagt glödande klot – Släck ner och den sjunker tyst för att somna in. Alla metalldetaljer är lackerade i silver eller svart. E27 sockel låter dig bestämma vilken typ av ljuskälla du föredrar, låg energi, LED och bra  färgåtergivning. Globlow är inte bara en lampa, det är en upplevelse.

Product information

Nylonshade in white or orange.
Frame in black or silver.
E27 socket for low energy lightbulb, max 15W. EU standard only.

Height       1800 mm
Diameter    800 mm
Weight       4 kg
Volume      0,04 cbm

Nylon skärm i vitt eller orange.
Stativ i svart eller silver.
E27 sockel för låg energi ljuskälla max 15W. EU standard.

Höjd            1800 mm
Diameter      800 mm
Vikt              4 kg
Volym          0,04 kbm

Download