Giro

Around the world there is a trend towards more cycling. And beautiful bicycles are sometimes more expensive than a car and can not be left in the street. We think your bike need a more worthy place, and from now on you can consider it as a work of art by using Mattias Stenberg´s both smart and beautiful wall mounted bicycle bracket.

Runt om i världen finns en cykeltrend. Vackra cyklar är ibland dyrare än en bil och kan inte lämnas kvar på gatan. Vi tror att din cykel behöver en mer värdig plats, och från och med nu kan du betrakta den som ett konstverk genom att använda Mattias Stenbergs både smarta och vackra väggmonterade cykelställ.

Product information

Natural lacquered oak or black stained.
Metal bracket in chrome with rubber tube.

Hight    1800mm
Width    100 mm
Depth     30 mm
Weight   12 kg
Volume   0,01 cbm

Naturlackerad ek eller svart betsad.
Metallfäste i krom med gummirör.

Höjd        1800 mm
Bredd        100 mm
Djup            30 mm
Vikt             12 kg
Volym         0,01 kbm

Download