Double Access

The elegant Double Access shelf that acts as a room divider. By the name “double access” means that you can put things on both sides of the shelf. A masterpiece of shelves where you get very light transmission.

Den eleganta hyllan Double Access som fungerar som en rumsavdelare. Av namnet “dubbel åtkomst” innebär att man kan ställa saker på båda sidor av hyllan. Ett mästerverk av hyllor där man får mycket ljus genomsläpp.

Product information

Poplar wood/MDF in white or greygreen.

Height    2220 mm
Width     1700 mm
Depth       400 mm
Weight      kg
Volume     cbm

Poppel trä/MDF i vitt eller grågrönt.

Höjd          2220 mm
Bredd        1700 mm
Djup            400 mm
Vikt             kg
Volym         kbm

Download