Camp

Keeping track of time is important in many contexts. Why not do it in a fun way by hanging a Camp clock on the wall.

Att hålla koll på tiden är viktigt i många sammanhang. Varför inte göra det på ett kul sätt med att hänga en Camp klocka på väggen.

Product information

Vacuum moulded in polystyrene.
Hands in same colour as clock face.
Glossy white.

Diameter  400 mm
Dept           30 mm
Weight        0,6 kg
Volume       0,014 cbm

Vakuumgjuten i polystyren.
Visare i samma färg som klockan.
Glansigt vitt.

Diameter    400 mm
Djup             30 mm
Vikt               0,6 kg
Volym           0,014 kbm

 

Download