Bruse

A set of small wooden tables in three nice shapes, round, square and triangular. The tables are available in four different heights, 400/450/500/550mm, so that they can be changed. Table tops in solid oiled oak that are diagonally cut or in a large selection of laminates.

En uppsättning små trä bord i tre fina former, rund, kvadratisk och triangulär. Borden finns i fyra olika höjder, 400/450/500/550mm, så att de kan sättas omlott. Bordsskivor i massiv oljad ek som är diagonalt skurna eller i ett stort urval av laminat.

 

Product information

Table top in massiv oiled oak or laminate in white, black, dark or light grey, green or nano.
Legs in oiled oak.
Available in other dimension, material and shapes on request.

Bruse Square
Height     400/450/500/550 mm
Length    450 mm
Depth     450 mm
Weight    kg
Volume   cbm

Bruse Round
Height     400/450/500/550 mm
Diameter 450 mm
Weight    kg
Volume   cbm

Bruse Triangular
Height    400/450/500/550 mm
Length   452 mm
Depth    452 mm
Weight   kg
Volume  cbm

Bordsskiva i massiv oljad ek eller laminat i vit, svart, mörk och ljus grå, grön eller nano.
Ben i oljad ek.
Finns även i andra dimensioner, material och former på begäran.

Bruse Fyrkant
Höjd        400/450/500/550 mm
Längd     450 mm
Djup       450 mm
Vikt         kg
Volym     kbm

Bruse Runt
Höjd        400/450/500/550 mm
Diameter 450 mm
Vikt          kg
Volym      kbm

Bruse Trekant
Höjd         400/450/500/550 mm
Längd       452 mm
Djup         452 mm
Vikt           kg
Volym       kbm

Download