Arena

Arena a table with wonderful stability. Flexible with optional wheels so it is easy to move. Two heights as standard 900 or 1050mm. We have manufactured a variety of Arena tables at the customer’s request where we are flexible with materials and other sizes.

Arena ett bord med härlig stabilitet. Flexibelt med tillval av hjul så det med lätthet går att flytta. Två höjder som standard 900 eller 1050mm. Vi har tillverkat en mängd Arena bord på kundens begäran där vi är flexibla med material och andra storlekar.

Product information

Table top and sides in laminate, veneer or linoleum.
Available in other material, sizes and heights upon request.
Optional 2 or 4 wheels.

Arena Bar Table 900
Height     900 mm
Length    1600 mm
Width       600 mm
Weight     40 kg
Volume    0,4 cbm

Height      900 mm
Length    2400 mm
Width       600 mm
Weight     55 kg
Volume    0,6 cbm

Arena High Table 1050
Height      1050 mm
Length     1600 mm
Width        600 mm
Weight      45 kg
Volume     0,45 cbm

Height      1050 mm
Length      2400 mm
Width         600 mm
Weight       60 kg
Volume      0,65 cbm

Bordsskiva och sidor i laminat, fanér eller linoleum.
Andra material, storlekar och höjder på förfrågan.
Tillval 2 eller 4 hjul.

Arena Bar Bord 900
Höjd          900 mm
Längd      1600 mm
Bredd        600 mm
Vikt           40 kg
Volym       0,4 kbm

Höjd         900 mm
Längd     2400 mm
Bredd       600 mm
Vikt           55 kg
Volym       0,6 kbm

Arena Högt  Bord 1050
Höjd          1050 mm
Längd       1600 mm
Bredd         600 mm
Vikt            45 kg
Volym        0,45 kbm

Höjd         1050 mm
Längd       2400 mm
Bredd         600 mm
Vikt             60 kg
Volym         0,65 kbm

Download