Planar / Coming Soon

COMING SOON

“A comfortable place to take your time”

A day bed where you can chill, work, listen to music or read in a warm and cosy atmosphere.

“En bekväm plats bara för dig”

En dagbädd där du kan koppla av, arbeta, lyssna på musik eller läsa i en varm och mysig atmosfär.

Product information

Frame in polstered moulded wood.
Upholstery in our wide range of fabric or leather.
Base in wood, ash, oak or black stained ash.

Height           850 mm
Length          1600 mm
Width            660 mm
Seat height   300 mm
Weight          37 kg
Volume          1,1 cbm
Fabric            5 m

Stomme i formpressat trä.
Klädd i valfritt tyg och läder.
Underrede i trä, ask, ek eller svartbetsad ask.

Höjd              850 mm
Längd           1600 mm
Bredd            660 mm
Sitt höjd        300 mm
Vikt               37 kg
Volym            1,1 kbm
Tygåtg           5 m

Download